Slide 0
Slide 1
Slide 2

Doorisol Isolatie B.V.

Al vanaf 1958 zijn wij actief in de isolatiebranche. Koude-isolatie, warmte-isolatie en geluidsisolatie is onze specialiteit. Tevens verzorgen we steeds meer brandwerende afdichtingen...

Warmte isolatie

Aangezien de meeste processen bij verhoogde temperatuur beter verlopen en ook economischer tot stand komen, is het isoleren van apparaten, pijpleidingen en appendages tegen warmteverlies ...

Lees meerLEES VERDER

Koude isolatie

Het opwekken van een lage temperatuur is vele malen duurder dan het opwekken van warmte, zodat ook hier bij deskundig uitgevoerde isolatiewerken grote kostenbesparingen mogelijk zijn.

Lees meerLEES VERDER

Geluidsisolatie

Het terugdringen van geluid welke als hinderlijk wordt ervaren doen wij in de vorm van absorberende en/of ontdreuning isolatie materialen. Omdat ieder geluidsprobleem specifiek ...

Lees meerLEES VERDER

VCA* gecertificeerd

Ons bedrijf is VCA gecertificeerd. Wij werken op het gebied van veiligheid volgens alle geldende voorschriften.

Doorisol Isolatie B.V. is als isolatiebedrijf sedert  juli 1958 in Nederland en België werkzaam in de industrie, petrochemie, tuinbouw en utiliteit.

Door de jaren heen hebben wij een zeer grote ervaring opgedaan in het isoleren van procesleidingen, ketelhuizen, technische ruimtes, c.v. leidingen, koelleidingen en buffertanks.

Mede door deze ervaring zijn wij een betrouwbare partner in de isolatie wereld gebleken. Getuigen hiervan zijn de vele projecten die wij in de loop der jaren in de verschillende bedrijfstakken hebben gerealiseerd.

Ons motto luidt dan ook “niet kletsen, maar mouwen opstropen”

Wij zijn dan ook in staat om zeer flexibel aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen en hechten grote waarden aan kwaliteit en het nakomen van onze afspraken. Onze monteurs worden dan ook met regelmaat bijgeschoold inzake de laatste ontwikkelingen op het gebied van isoleren.

Het bedrijf biedt werk aan 18 medewerkers, met allen grote deskundigheid op hun werkgebied, de medewerkers zijn allen in het bezit van een VVA-1 diploma.

Mede hierdoor is het veiligheidsbeheerssysteem van Doorisol Isolatie B.V. dan ook positief beoordeeld, wat heeft geresulteerd in een VCA* certificaat.