Vorstbeveiliging

Om de schade aan de leidingen in de koude vorstperiodes te voorkomen, kunnen wij op uw verzoek de leiding voorzien van elektrische vorstbeveiligingskabels. Deze kabels zorgen ervoor dat tijdens de vorstperiodes de leiding niet zal bevriezen en hierdoor geen schade kan veroorzaken. Hierbij wordt gedacht aan blusleidingen en waterleidingen.